Zaščita vodomerov pred mrazom

Ko padejo temperature pod ledišče – Opozorilo uporabnikom pitne vode  iz Javnega loškega vodovoda (JLV) in Javnega vodovoda Rovte Lenart Luša (JVRLL) Uporabnike vodovodnih sistemov opozarjamo na možnost zmrzali vodomera in vodovodnega priključka, zato poskrbite za ustrezno toplotno zaščito le-tega in občasen pretok vode. Ko se zunanja temperatura spusti pod O °C in tam vztraja večino dneva, je potrebno posebno pozornost posvetiti vodovodnim priključkom. Predvsem preko noči, ko v vodovodnih priključkih ni pretoka vode, v slabo izoliranih vodomernih jaških in vodovodni napeljavi voda lahko zmrzne. Posledica so predvsem poškodovani vodomeri, počene vodovodne cevi in prekinitev pretoka vode. Upravljavec vodovodnega sistema ne more prevzeti odgovornosti za tovrstne poškodbe vodomerov, saj so ti v lasti objektov oz. uporabnikov. Stroške zamenjave in popravila vodovodnih priključkov v tovrstnih primerih je dolžan poravnati uporabnik. (14., 24. in 40. Člen Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka (Ur. l. RS št. 104/2009 in 6/2015)) Svetujemo vam, da izolirate pokrov in notranjost vodomernega jaška, dodate toplotno zaščito nad vodomerom (izolacijski materiali — stiropor, mineralna volna, celuloza, folija, pena), preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog instalacij, ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po instalaciji (kubični meter vode stane manj kot drago popravilo vodovodne instalacije). Preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice, vikendi, ipd.), preverite gradbišča in novogradnje, kjer dvorišča niso zaključena (če jašek ni zasut, lahko namreč zmrzne s strani), redno preverjajte stanje vašega vodomera in pregledujte okolico, v katerem je vgrajen vodomer. V primeru, da bodo nastale na vodomeru kakršnekoli poškodbe, nas obvestite na telefonsko številko 04/50 23 500 oziroma 031/392 725.

Dostopnost