Priporočilo po izvedbi del na vodovodnem omrežju

V skladu z navodilom NIJZ, vsem lastnikom priključenih objektov na javna vodovoda, ki ju upravljamo (JLV in JVRLL) priporočamo, naj po izvedbi novih del ali po sanacijah na kateremkoli delu hišnega vodovodnega omrežja, zagotovijo izvedbo izpiranja ali dezinfekcije tega dela omrežja. Če gre za javne objekte (vrtci, šole, bolnišnice, restavracije ipd.) vsem lastnikom ali upravljavcem priključenega javnega objekta priporočamo, da zagotovijo izvedbo dezinfekcije. Izvajalec dezinfekcije naj pri izvedbi dezinfekcije upošteva Navodila za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja, ki jih je pripravil NIJZ.

PRIPOROČILA NIJZ ZA HIŠNO VODOVODNO OMREŽJE:

Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja v objektih v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe, …): https://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moje-okolje/pitna-voda.

Dostopnost